Studio den Boon

creatief, functioneel en circulair bouwadvies

Expertise

Direct consult

Snel en direct advies als basis voor eventuele verdere stappen. 

Bij een direct consult wordt op locatie direct gereageerd op de staat van het vastgoed in combinatie met de plannen en wensen van de opdrachtgever. Na het consult volgt een kort verslag met aanvullende informatie en ideeën. Op basis hiervan kan de opdrachtgever zich verder beraden op de te volgen stappen en benodigd budget. 

Indelingsadvies

Uw ruimte optimaal benut. 

Veel woningen en gebouwen worden eigenlijk maar slecht benut of er is sprake van problemen in het gebruik ervan. Op basis van bestaande ruimte en wensen van de gebruikers worden alternatieve oplossingen aangedragen, met mogelijk aanvullend advies op het gebied van verbouwen en/of aanbouwen. 

Bouwfysisch advies

Een optimaal binnenklimaat. 

Naast indeling en esthetiek is ruimte natuurlijk vooral bedoeld om je een aangenaam binnenklimaat te verschaffen. Eigenlijk is dit de basis van fijn wonen en werken, maar in de praktijk zie ik helaas vaak slechte voorbeelden. Optimaliseren van het binnenklimaat door isolerende maatregelen, ventilatie, goede daglichttoetreding, gebruik gezonde afbouwmaterialen en ingrepen ter bevordering van het akoestisch klimaat behoren tot oplossingsrichtingen. 

Circulair advies

Gezond bouwen voor mens en milieu en documentatie in een gebouwpaspoort.

Indien gewenst kunnen alle diensten worden aangeboden met aandacht voor mens en milieu. Alternatieve afbouwmaterialen die beter zijn voor mens en milieu bij aanschaf, maar ook bij het onderhoud ervan. Daarbij advies over mogelijkheden in energiewinning; zonnepanelen, infrarood, warmtepomp in aanvulling op het bouwfysisch advies. Een gebouwpaspoort kan het geheel vervolmaken door vast te leggen wat er is toegepast en worden niet zichtbare zaken (leidingen etc.) goed gedocumenteerd. 

Totaalontwerp en advies

Van conceptontwerp tot realisatie en onderhoud en beheer. 

Totale ontzorging zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw woon- of werkruimte. Ook erg geschikt als u zelf niet woonachtig bent in de buurt van uw vastgoed. Op regelmatige basis wordt uw vastgoed gecontroleerd op te voorkomen gebreken en wordt de opdrachtgever tijdig geïnformeerd en onderhoud wordt in opdracht begeleid uitgevoerd. 

Projectmanagement

Voor sterke regie in elke fase en maximale ontzorging voor opdrachtgevers. 

Optimale procesbeheersing en oog voor goede detaillering, kwaliteit en beheersing van kosten.  In samenwerking met derden wordt voor de opdrachtgever binnen budget en tijd het gewenste project opgeleverd.